Súvisiace materiály

Bohrov model atómu

Lekcia sa skladá z

Bohrov model atómu

Energetické hladiny

Základný a excitovaný stav atómu

Vyžarovanie svetla

Interpretácia atómového spektra vodíka

Premena atómu na ión