Súvisiace materiály

Vývoj atómovej teórie. Rádioaktivita

Lekcia sa skladá z

Daltonova teória atómu

Prvé atómové teórie

Elementárne častice

Objav elektrónu

Thomsonov experiment

Objav protónu

Objav neutrónu

Objav elementárnych častíc

Antihmota

Pudingový model atómu

Rutherfordov experiment

Hustota hmoty vo vnútri jadra atómu kobaltu

Hustota hmoty vo vnútri jadra atómu arzénu

Hustota hmoty vo vnútri jadra atómu vanádu

Röntgenové žiarenie

Objav rádioaktivity

Alfa žiarenie

Beta žiarenie

Gama žiarenie

Rádioaktivita

Alfa rozpad

Beta rozpad

Vyžarovanie gama lúčov

Rýchlosť rádioaktívneho rozpadu

Charakteristika vybraných rádioizotopov

Rádioaktívny rozpad

Rádioaktívny rozpad

Jadrová energia

Archeologické datovanie

Medicína

Senzory

Použitie rádioaktívnych izotopov

Uránový polčas rozpadu