Súvisiace materiály

Periodická sústava prvkov

Lekcia sa skladá z

Prvotné snahy o klasifikáciu chemických prvkov

Vzťah medzi číslom skupiny a počtom valenčných elektrónov

Prvky 1. skupiny

Halogény

Vzácne plyny

Skupiny v periodickej sústave prvkov

Čítanie informácií z periodickej sústavy prvkov

Vzťah medzi atómovou štruktúrou a pozíciou prvkov v periódach

Vzťah medzi atómovou štruktúrou a pozíciou prvkov v periódach

Fyzikálne vlastnosti prvkov 2. periódy od lítia po neón

Skupenstvo prvkov pri izbovej teplote

Praktické uplatnenia periodickej sústavy prvkov

Použitie informácií z periodickej sústavy prvkov