Súvisiace materiály

Periodická sústava prvkov

Lekcia sa skladá z

Prvotné snahy o klasifikáciu chemických prvkov

Súčasná periodická sústava prvkov

Skupiny v periodickej sústave prvkov

Vzťah medzi atómovou štruktúroua pozíciou prvkov v periódach

Naprieč periodickou sústavou prvkov