Súvisiace materiály

Atmosférický tlak

Lekcia sa skladá z

Rovnaká sila - odlišný účinok

Rozloženie sily na povrchu základne

Definícia tlaku

Definícia tlaku

Časticový model plynu

Tlak plynu

Tlak plynu

Tlak nezávisí od plochy steny

Ortuťový barometer - manometer

Meranie tlaku

Pružinový barometer

Meranie tlaku

Meranie tlaku

Vzťah medzi tlakom vzduchu a nadmorskou výškou

Barometrická rovnica

Vzťah medzi tlakom vzduchu a nadmorskou výškou

Podtlak

Podtlak

Pretlak

Pretlak

Oblasti vysokého a nízkeho tlaku

Predpoveď počasia

Predpoveď počasia