Súvisiace materiály

Atmosférický tlak

Lekcia sa skladá z

Definícia tlaku

Tlak plynu

Meranie tlaku

Vzťah medzi tlakom vzduchu a nadmorskou výškou

Podtlak

Pretlak

Predpoveď počasia