Súvisiace materiály

Atmosféra

Lekcia sa skladá z

Vznik atmosféry

Vznik atmosféry

Vrstvy zemskej atmosféry

Štruktúra atmosféry

Ako vznikajú radikály?

Reaktívne radikály

Vlastnosti ozónu

Freóny

Ako vzniká ozónová diera?

Stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme

Čo spôsobuje skleníkový efekt?

Globálne otepľovanie

Dopad skleníkového efektu na životné prostredie