Súvisiace materiály

Atmosféra

Lekcia sa skladá z

Vznik atmosféry

Štruktúra atmosféry

Reaktívne radikály

Stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme

Globálne otepľovanie