Súvisiace materiály

Grafy a situácie z reálneho života

Lekcia sa skladá z

Zostrojenie grafu pokusu

Vlastnosti funkcie

Čítanie grafov

Teplota atmosféry

Model zrážok

Pohyb s konštantným zrýchlením

Rádioaktívny rozpad