Súvisiace materiály

Vplyv ropných produktov na životné prostredie

Lekcia sa skladá z

Zdroje oxidu uhličitého

Atmosférický oxid uhličitý

Ako prispieva skleníkový efekt ku globálnemu otepľovaniu?

Experimentálna ukážka skleníkového efektu

Dopad skleníkového efektu

Skleníkový efekt

Havárie ropných cisternových lodí

Ropné škvrny

Oxid uhoľnatý a doprava

Priemerná koncentrácia CO v atmosfére

Jedovatý plyn – oxid uhoľnatý

Zdroje a vlastnosti uhlíkových sadzí

Výhody a nevýhody plastov

Ako môžeme recyklovať plasty?

Odpady z plastu a recyklácia polymérov

Depolymerizácia plastov

Kyslé dažde

Účinok kyslých dažďov na životné prostredie