Súvisiace materiály

Vplyv ropných produktov na životné prostredie

Lekcia sa skladá z

Atmosférický oxid uhličitý

Skleníkový efekt

Ropné škvrny

Jedovatý plyn – oxid uhoľnatý

Uhlíkové sadze

Odpady z plastu a recyklácia polymérov

Kyslý dážď