Súvisiace materiály

Dejiny života na Zemi

Lekcia sa skladá z

Evolúcia stavovcov

Tri miliardy osemsto miliónov rokov dejín

Evolúcia bezstavovcov

Ako sa vytvorila atmosféra?

Čo prišlo ako prvé?

Veľké vyhynutia

Evolúcia rastlinného sveta