Súvisiace materiály

Racionálne funkcie

Lekcia sa skladá z

Racionálne funkcie

Asymptotické správanie

Rastúca alebo klesajúca funkcia?

Definičný obor a klesajúca funkcia

Asymptoty racionálnej funkcie

Graf racionálnej funkcie

Jednoduché racionálne funkcie

Racionálna funkcia ako polynóm

Je racionálna funkcia polynómom?

Konštantná racionálna funkcia

Asymptoty jednoduchej racionálnej funkcie

Nekonštantné jednoduché racionálne funkcie

Existencia zvislej asymptoty

Znamená nula v menovateli zvislú asymptotu?

Grafy racionálnych funkcií