Súvisiace materiály

Racionálne funkcie

Lekcia sa skladá z

Racionálna funkcia

Asymptotické správanie

Jednoduché racionálne funkcie

Niektoré racionálne funkcie sú polynómy

Niektoré racionálne funkcie sú konštanty

Nekonštantné jednoduché racionálne funkcie

Znamená nula v menovateli zvislú asymptotu?