Súvisiace materiály

Algebraické úpravy mnohočlenov

Lekcia sa skladá z

Príklady sčítavania polynómov

Sčítavanie polynómov — budovanie výsledku

Sčítavanie polynómov — chýbajúce koeficienty

Kohútiky a vaňa — súčet

Hľadanie hodnôt súčtu

Hodnota súčtu polynómov

Hľadanie hodnôt súčtu

Hodnota súčtu polynómov

Príklady odčítavania polynómov

Odčítavanie polynómov — budovanie výsledku

Odčítavanie polynómov

Kohútiky a vaňa — rozdiel

Hľadanie hodnôt rozdielu

Hodnota rozdielu polynómov

Hľadanie hodnôt rozdielu

Hodnota rozdielu polynómov

Príklady násobenia polynómov

Násobenie polynómov — budovanie výsledku

Násobenie polynómov — chýbajúce koeficienty

Hodnota súčinu

Hľadanie hodnôt súčinu

Vlastnosti operácií s polynómami

Vlastnosti operácií s polynómami — cvičenie

Stupeň súčtu, rozdielu a súčinu polynómov

Hľadanie koreňov súčinu polynómov

Korene súčinu polynómov

Korene súčinu polynómov — budovanie výsledku

Pascalov trojuholník

Pascalov trojuholník — cvičenie

Fascinujúce polynómy