Súvisiace materiály

Huby

Lekcia sa skladá z

Štyri hlavné triedy v ríši húb

Spoločné vlastnosti húb, rastlín a živočíchov

Stavba buniek húb

Vlastnosti húb

Ekologický a ekonomický význam húb

Chytridium confervae

Životný cyklus rakovinovca zemiakového (Synchytrium endobioticum)

Bunkovky (trieda Chytridiomycetes)

Chytrídia – Allomyces

Pleseň hlavičkatá

Životný cyklus korenca, typickej spájavej huby

Spájavé huby (trieda Zygomycetes)

Plesne

Smrečok

Životný cyklus Neurospóry, typickej vreckatej huby

Vreckaté huby (Ascomycetes)

Príklady vreckatých húb

Stavba klobúkatej huby

Priečny rez klobúkatou hubou

Časť lupeňa

Jedlé huby

Jedovaté huby

Životný cyklus klobúkatej huby

Spóry

Mycélium

Plodnice

Sporangiá

Diploidná zygota

Spôsoby rozmnožovania iných bazídiových húb

Zemepisník mapovitý (Rhizocarpon geographicum)

Lišajník (mikrosnímka)

Stavba lišajníka

Úlohy zložiek lišajníka a formy rastu

Životný cyklus lišajníkov

Lišajníky (oddelenie Mycophycophyta)

Rastové formy lišajníkov

Rozmanitosť lišajníkov

Lišajníky

Úloha mykorízy

Mykoríza

Typy mykorízy

Typ symbiotického spolunažívania, známy ako mykoríza