Súvisiace materiály

Huby

Lekcia sa skladá z

Ríša huby

Bunkovky (trieda Chytridiomycetes)

Spájavé huby (trieda Zygomycetes)

Vreckaté huby (trieda Ascomycetes)

Lišajníky (trieda Mycophycophyta)

Mykoríza