Súvisiace materiály

Aritmetická postupnosť

Lekcia sa skladá z

Skryté pravidlo

Hľadanie všeobecného pravidla

Aritmetický priemer dvoch čísel

Vytváranie postupností

Všeobecné pravidlo postupnosti

Aritmetická postupnosť

Určenie aritmetickej postupnosti

(n+1)-vý člen aritmetickej postupnosti

Využitie aritmetickej postupnosti

Vzorec na výpočet n-tého člena aritmetickej postupnosti

Výška budovy

Využitie aritmetických postupností

Graf aritmetickej postupnosti

Počet násobkov

Zistenie počtu násobkov

Pokusy s aritmetickou postupnosťou

Rôzne úlohy

Interpolácia postupnosti