Súvisiace materiály

Práca s funkciami

Lekcia sa skladá z

Ako odvodiť funkciu z pozorovania

Funkcie odvodené z pozorovaní

Funkcie v skutočnom živote

Vytvorenie funkcie

Výpočet nákladov

Funkcie a rovnice

Funkcie a rovnice

Hmotnosť ako funkcia

Argument funkcie

Továreň na bicykle

Zmena argumentu

Ako odčítať z grafov

Používanie grafov v skutočnom živote

Odčítanie z grafov