Súvisiace materiály

Práca s funkciami

Lekcia sa skladá z

Funkcie odvodené z pozorovaní

Funkcie v skutočnom živote

Funkcie a rovnice

Argument funkcie

Odčítanie z grafov

Zmena argumentu