Súvisiace materiály

Goniometrické rovnice. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Čo už vieme

Riešenie goniometrických rovníc

Rovnice so  sin(ax)

Rovnice s  cos(ax)

Rovnice s  tg(ax)

Lineárna funkcia v argumente