Súvisiace materiály

Vztlaková sila

Lekcia sa skladá z

Vztlaková sila

Vztlaková sila

Kde vzniká vztlaková sila?

Kde vzniká vztlaková sila?

Vztlaková sila a hustota

Vztlaková sila a hustota

Vztlaková sila a objem telesa

Vztlaková sila a objem telesa

Ako sa vypočíta vztlaková sila

Ako sa vypočíta vztlaková sila

Archimedov zákon

Telesá ponorené do plynu

Balóny

Vztlaková sila v plynoch

Archimedov zákon

Vztlaková sila a objem telesa

Vztlaková sila a hustota