Súvisiace materiály

Meranie. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Jednotky dĺžky, objemu a hmotnosti

Dĺžka stopy

Meranie času

Jednoduché meranie dĺžky

Meranie dĺžky

Definícia metra

Kombinované meranie - rýchlosť

Hustota tuhej látky

Kombinované meranie - hustota

Zlato alebo nie?

Použitie pravítka a trojuholníkového pravítka na zostrojenie geometrických útvarov

Použitie pravítka a uhlomera na zostrojenie geometrických útvarov

Zaokrúhlené meranie