Súvisiace materiály

Meranie. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Jednotky dĺžky, objemu a hmotnosti

Meranie času

Meranie dĺžky

Meranie uhlov

Kombinované meranie - rýchlosť

Kombinované meranie - hustota

Použitie rysovacích pomôcok na zostrojenie geometrických útvarov