Súvisiace materiály

Objem a povrch kužeľa

Lekcia sa skladá z

Kužeľ

Objem kužeľa

Najväčší Archimedov úspech

Povrch kužeľa

Odvodenie vzorca pre výpočet povrchu kužeľa

Zrezaný kužeľ

Kužeľosečky