Súvisiace materiály

Derivácia

Lekcia sa skladá z

Rýchlosť zmeny lineárnej funkcie

Derivácia funkcie v bode

Dotyčnica neexistuje

Diferencovateľnosť

Derivácia funkcie

Graf derivácie funkcie

Viac o rýchlosti zmeny