Súvisiace materiály

Génové inžinierstvo a jeho biotechnologické aplikácie

Lekcia sa skladá z

Umelá DNA

Reštrikčné enzýmy - presné štiepenie

Molekulárne vektory - plazmidy a bakteriofágy

Genetické rozdiely medzi prokaryotickými a eukaryotickými bunkami

Génové inžinierstvo v biotechnológii

Replikácia génov bez živých buniek