Materiál patrí do

Génové inžinierstvo a jeho biotechnologické aplikácie