Materiál patrí do

Úloha obličiek v regulácii rovnováhy vody a elektrolytov. Časť I.