Súvisiace materiály

Mikroskopická a submikroskopická štruktúra bunky

Lekcia sa skladá z

Cytoplazmatická membrána

Cytoplazma

Endoplazmatické retikulum a ribozómy

Cytoskelet

Jadro

Golgiho aparát a lyzozómy

Mitochondrie a chloroplasty

Špecifické štruktúry rastlinnej bunky – vakuola a bunková stena