Súvisiace materiály

Mikroskopická a submikroskopická štruktúra bunky

Lekcia sa skladá z

Stavba bunkovej membrány

Funkcia bunkovej membrány

Štruktúra bunkových membrán

Plazmatická membrána

Cytoplazma

Endoplazmatické retikulum

Ribozómy - stavba a funkcia

Funkcie endoplazmatického retikula

Hladké ER a drsné ER

Stavba mikrofilamentov

Stavba intermediárnych filamentov

Stavba mikrotubulov

Cytoskelet

Stavba jadra

Chromatín

Jadierko

Prenos z jadra a do jadra

Golgiho aparát

Mitochondrie a chloroplasty - porovnanie

Stavba mitochondrie

Stavba chloroplastu

Mitochondrie a chloroplasty

Tvorba primárnej steny

Špecifické štruktúry rastlinnej bunky – vakuola a bunková stena