Súvisiace materiály

Kostra a pohyb

Lekcia sa skladá z

Pohyblivé kĺby

Kĺby

Chrupavka

Svaly a pohyb

Šľachy

Tvárové svaly

Protiľahlé páry svalov