Súvisiace materiály

Autonómna nervová sústava

Lekcia sa skladá z

Autonómna nervová sústava

Usporiadanie nervovej sústavy

Štruktúra a fungovanie ANS

Štruktúra a funkcia autonómnej nervovej sústavy

Funkcie neurotransmiterov

Neurotransmitery

Drogy a neurotransmitery

Usporiadanie ANS

Fungovanie ANS

Rozdiely medzi sympatickou a parasympatickou časťou

Reakcia zrenice na svetlo

Autonómna odpoveď na zmeny vo vonkajšom prostredí

Pokus na predvedenie srdcovocievnych reflexov

Autonómna odpoveď na zmeny vo vnútornom prostredí

Dreň nadobličiek

Orgány, ktoré sú stimulované dreňou

Činnosť orgánov v stresových podmienkach

Vzájomný vzťah endokrinnej a nervovej sústavy