Súvisiace materiály

Autonómna nervová sústava

Lekcia sa skladá z

Autonómna nervová sústava ako súčasť nervovej sústavy

Stavba a funkcia autonómnej nervovej sústavy

Neurotransmitery v autonómnej nervovej sústave

Antagonistické činnosti autonómnej nervovej sústavy

Odpovede autonómnej nervovej sústavy na zmeny vo vonkajšom prostredí

Odpovede autonómnej nervovej sústavy na podnety z vnútorného prostredia

Sympatická podstata endokrinnej sústavy