Súvisiace materiály

Oxidačné čísla

Lekcia sa skladá z

Redoxné reakcie

Polrovnice redoxných reakcií

Oxidačno – redukčné reakcie

Oxidačné čísla

Oxidačné číslo síry v kyseline sírovej

Oxidačné číslo atómu fosforu v anióne fosforečnanu

Názvoslovie oxidov železa

Názvoslovie viacatómových iónov

Názvoslovie anorganických zlúčenín a iónov

Reakcia medzi Mg a HCl

Zmeny v oxidačných číslach v redoxných reakciách

Reakcie s-prvkov

Oxidačné čísla s-prvkov

Oxidačné čísla dusíka v jeho chemických zlúčeninách