Súvisiace materiály

Elektrolýza. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Čo je elektrolýza?

Elektródové reakcie

Ako elektrický prúd rozkladá vodu?

Elektrolýza vodných roztokov solí

Migrácia iónov

Predpovedanie produktov elektrolýzy