Súvisiace materiály

Elektrochemický rad napätia kovov

Lekcia sa skladá z

Usporiadanie kovov podľa rastúcej redukčnej sily

Elektrochemický rad napätia kovov (I.)

Vytlačenie kovov z roztokov ich solí inými kovmi

Reakcia medzi kovmi a kyselinami

Elektrochemický rad napätia kovov (II.)

Predpovedanie redoxných reakcií