Súvisiace materiály

Živočíchy - bezstavovce

Lekcia sa skladá z

Rozmanitosť bezstavovcov

Klasifikácia bezstavovcov

Hubky (kmeň Porifera)

Stavba hubiek

Spôsob výživy hubiek

Hubka

Hubka a jej stavba

Rozmanitosť hubiek

Pŕhlivce (kmeň Cnidaria)

Nezmar –  typický pŕhlivec

Stavba nezmara

Charakteristika nezmara

Spôsob výživy nezmara

Striedanie generácií u Polypovcov

Nezmar

Vývoj pŕhlivcov

Príklady pŕhlivcov

Ploskavce (kmeň Plathelminthes)

Stavba ploskule mliečnobielej, typickej ploskule

Ploskavce

Prispôsobenie pásomníc parazitickému spôsobu života

Hlístovce (kmeň Nematoda)

Stavba pôdneho hlístovca

Hlístovce

Priečny rez hlístovca

Vírniky (kmeň Rotifera)

Stavba vírnikov

Vírniky

Charakteristika vírnikov

Obrúčkavce (kmeň Annelida)

Stavba nereidky (Nereis diversicolor)

Nereidka

Pohyb u pijavíc

Článkonožce (kmeň Arthropoda)

Úspešnosť článkonožcov

Noha hmyzu

Stavba typického zástupcu hmyzu, motýľa vidlochvosta

Metamorfóza u hmyzu

Motýľ

Vývojové štádiá hmyzu

Rozmanitosť článkonožcov

Mäkkýše (kmeň Mollusca)

Miesta výskytu a spôsob života slimáka záhradného (Helix pomatia)

Fosílne mäkkýše

Ostnatokožce (kmeň Echinodermata)

Stavba morskej hviezdice, typického ostnatokožca

Morská hviezdica

Rozmanitosť ostnatokožcov