Súvisiace materiály

Živočíchy - bezstavovce

Lekcia sa skladá z

Bezstavovce

Hubky (kmeň Porifera)

Pŕhlivce (kmeň Cnidaria)

Ploskavce (kmeň Plathelminthes)

Hlístovce (kmeň Nematoda)

Vírniky (kmeň Rotifera)

Obrúčkavce (kmeň Annelida)

Článkonožce (kmeň Arthropoda)

Mäkkýše (kmeň Mollusca)

Ostnatokožce (kmeň Echinodermata)