Súvisiace materiály

Iónová väzba. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Charakteristická vlastnosť kovov

Vznik katiónov kovov 1. skupiny

Vznik katiónov kovov 2. skupiny

Vznik katiónov kovov 3. skupiny

Kovy ľahko tvoria katióny

Nekovy 16. a 17. skupiny

Vznik aniónov z nekovov

Príklady prechodných kovov

Vzorce iónov prechodných kovov

Prechodné kovy

Použitie zinku

Iónové zlúčeniny v tuhom skupenstve

Štruktúra iónových zlúčenín

Vzorce zlúčenín soli

Vzorec oxidu draselného

Názvy zlúčenín

Vzorce a názvoslovie iónových zlúčenín

Oxid horečnatý

Fluorid vápenatý

Sulfid sodný

Vlastnosti iónových zlúčenín

Rozpustnosť vo vode

Elektrická vodivosť