Súvisiace materiály

Iónová väzba. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Kovy ľahko tvoria katióny

Vznik aniónov z nekovov

Prechodné kovy

Štruktúra iónových zlúčenín

Vzorce a názvoslovie iónových zlúčenín

Vlastnosti iónových zlúčenín