Súvisiace materiály

Kovalentná väzba. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Stabilná konfigurácia atómu uhlíka

Vznik jednoduchých väzieb atómami uhlíka

Vznik viacnásobných väzieb atómami uhlíka

Zlúčeniny uhlíka

Väzby tvorené atómami uhlíka

Viacatómové molekuly

Viacatómové molekuly

Výskyt viacatómových molekúl

Vznik väzieb medzi prvkami

Väzbovosť prvkov v kovalentných zlúčeninách

Oxidačné číslo prvkov v iónových zlúčeninách

Mocenstvo

Väzbovosť prvkov v kovalentných a iónových zlúčeninách

Ako zistíme mocenstvo prvku z periodickej sústavy prvkov

Stanovenie vzorca zlúčeniny

Určenie vzorca zlúčeniny, ak poznáme mocenstvo jej prvkov

Fluorid sodný

Amoniak

Sírovodík

Chlorid horečnatý

Hydroxidový anión

Amónny katión

Viacatómové ióny

Mocenstvo viacatómového iónu

Náboj uhličitanového iónu

Väzby vo viacatómových iónoch

Určenie vzorca uhličitanu draselného

Určenie vzorca bromidu amónneho

Zlúčeniny zložené z viacatómových iónov