Súvisiace materiály

Mutácie ako zmeny v DNA

Lekcia sa skladá z

Mutácie – definícia a rozdelenie

Typy génových mutácií

Príčiny génových mutácií

Účinky génových mutácií

Génové mutácie v gamétach a somatických bunkách

Kosáčiková anémia

Zmeny v stavbe a počte chromozómov

Mechanizmy chrániace pred génovými mutáciami