Súvisiace materiály

Protilátky sú špecifické k antigénom

Materiál patrí do

Imunitný systém človeka