Materiál patrí do

Použitie pravdepodobnosti pri analýze náhodných udalostí