Súvisiace materiály

Použitie pravdepodobnosti pri analýze náhodných udalostí

Lekcia sa skladá z

Výpočet kumulatívnej početnosti a kumulatívnej relatívnej početnosti

Kumulatívna početnosť, kumulatívna relatívna početnosť

Simulovanie náhodných hodnôt použitím kumulatívnej relatívnej početnosti

Simulácia náhodných vzoriek

Použitie rozloženia pravdepodobnosti

Priemer populácie

Výpočet priemeru populácie

Výpočet strednej hodnoty

Rozptyl populácie

Použitie vzorca pre rozptyl populácie

Výpočet rozptylu populácie

Vlastnosti strednej hodnoty a rozptylu populácie

Použitie vlastností strednej hodnoty a rozptylu populácie

Stredná hodnota a rozptyl populácie

Turnaj WTA

Turnaj ATP