Súvisiace materiály

Použitie pravdepodobnosti pri analýze náhodných udalostí

Lekcia sa skladá z

Kumulatívna početnosť, kumulatívna relatívna početnosť

Simulácia náhodných vzoriek

Stredná hodnota (priemer populácie)

Rozptyl populácie (odborne disperzia)

Stredná hodnota a rozptyl populácie

Turnaje ATP a WTA