Súvisiace materiály

Určovanie molekulovej štruktúry

Lekcia sa skladá z

Typy informácií zo spektroskopie a iných analytických metód

Index nedostatku vodíka

Využitie spektroskopických a analytických údajov na určenie molekulovej štruktúry

Určenie molekulovej štruktúry neznámej zlúčeniny