Súvisiace materiály

Autotrofná výživa (fotosyntéza)

Lekcia sa skladá z

Autotrofné a heterotrofné organizmy

Fotoautotrofné a chemoautotrofné organizmy

Čo predstavuje chemosyntéza?

Čo predstavuje fotosyntéza?

Fotosyntetické pigmenty - štruktúra chlorofylu

Vlastnosti a funkcia chlorofylu

Fotosystémy