Súvisiace materiály

Mechanické vlnenie

Lekcia sa skladá z

Kruhy na vode

Vlnový impulz a mechanické vlnenie

Veličiny, ktoré charakterizujú vlnu

Vlnová dĺžka a rýchlosť šírenia vlnenia

Energia vlnenia

Prenos energie vlnami

Druhy vĺn

Kruhové, guľové a rovinné vlny

Priečne a pozdĺžne vlnenie

Priečne a pozdĺžne vlnenie

Šírenie mechanických vĺn

Vlny v kvapalinách a tuhých látkach

Šírenie mechanických vĺn

Zmena prostredia, v ktorom sa šíri vlnenie

Zmena prostredia, v ktorom sa šíri vlnenie